เกี่ยวกับเรา


ข้อมูลบริษัทฯ บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการแปรรูปอาหารจากถั่วเหลืองมากกว่า 30 ปี
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไดอิชิ ชินมิ จำกัด ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 
สินค้าผลิตมุ่งเน้น "เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค"
ถั่วเหลืองที่ใช้ในการผลิต นำเข้าจากประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูก 
ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพดี และไม่ได้มีการดัดแปรพันธุกรรม

พ.ศ 2532 ก่อตั้ง บริษัท ไทยชิม จำกัด
พ.ศ 2534 เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานแรก
พ.ศ 2544 เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานที่สอง
พ.ศ 2546 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
พ.ศ 2557 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP , HACCPScroll To Top