สินค้าฟองเต้าหู้วัตถุดิบ : ถั่วเหลือง

ขนาด : กว้าง 900 มม. × ยาว 40 เมตร.

น้ำหนัก : 20 กก. / ม้วน

บรรจุภัณฑ์ : 1 ม้วน / แพ็ค

0 บาท  จากราคาปกติ 0 บาท
Scroll To Top